Op maandag 16 april voerde de Kinrooise gemeenteraad een fine-tuning uit aan het reeds bestaande reglement om gemeentelijke bouwplaatsen te kunnen verkopen. Het betreft enkel kleine wijzigingen want de grote lijnen van het reglement blijven behouden voor de verkoop van de verwachten nieuwe gemeentelijke kavels in Molenbeersel en Kessenich.

Burgemeester Jo Brouns: Door de ruimtelijke uitvoeringsplannen woonuitbreiding zal de gemeente dit jaar nog werk kunnen maken van een aantal nieuwe gemeentelijke bouwplaatsen. Het RUP Molenbeersel zal een 30-tal bouwplaatsen tegenover Villa Pax opleveren (zie plan hieronder) terwijl de eerste fase van RUP Kessenich goed is voor 17 bouwplaatsen in het binnengebied tussen de Meierstraat en de Veldstraat, nabij sporthal De Dom.

De verkoop van de gemeentelijke bouwplaatsen gebeurt – net zoals in het verleden – op basis van een door de gemeenteraad goedgekeurd reglement. Het oorspronkelijke werd gemaakt voor het BPA Sportcentrum, het latere Scheymanshof waar in 2002 de kavels voor verkocht werden. Dat reglement is voor 99% behouden gebleven en enkel hier en daar verduidelijkt.

Beknopte verkoopsvoorwaarden
Zonder in detail te willen treden, sommen we enkele verkoopsvoorwaarden op om zo’n gemeentelijke bouwplaats te kunnen kopen:
– Het is een onderhandse verkoop tegen een vooraf vastgestelde prijs.
– Indien er verschillende kandidaten voor hetzelfde kavel zijn, zal de toewijzing gebeuren op basis van een puntensysteem waarbij wonen/verblijven in de gemeente, het inkomen, aantal kinderen en inwonende personen, enz… meetellen.
– Kandidaat-kopers moeten minstens vijf jaar in België wonen en mogen geen volle eigenaar zijn van een woning of andere bouwplaats.
– Kopers moeten binnen de drie jaar na aankoop begonnen zijn met de bouw en er binnen de zes jaar wonen.
– De gekochte bouwplaats mag gedurende 20 jaar niet vervreemd worden.

Kandidaat-kopers best aanmelden
De timing om de infrastructuurwerken te kunnen beginnen is afhankelijk van het archeologisch onderzoek dat, zoals recentelijk blijkt, extra tijd en budget zal kosten.  Vanzelfsprekend is dat bepalend voor de timing wanneer de aannemers met de infrastructuurwerken kunnen beginnen. Die zijn inmiddels gekend en aangesteld: J&N uit Tessenderlo zal het terrein bouwrijp maken in Kessenich, terwijl NV Kumpen uit Hasselt dit zal doen voor Molenbeersel. Hopelijk kunnen zij er na het bouwverlof aan beginnen. In de tussentijd verscheen via de gemeentelijke infokanalen al meermaals de oproep dat geïnteresseerden voor een bouwplaats zich best aanmelden. Dat leverde reeds 63 kandidaten op waarvan er 21 en 15 specifiek geïnteresseerd zijn voor een kavel in respectievelijk Molenbeersel en Kessenich. Natuurlijk moet nog onderzocht worden als zij allemaal aan de verkoopsvoorwaarden voldoen. Wie interesse heeft in een gemeentelijke bouwplaats, kan best het e-loketformulier “aanvraag gemeentelijke bouwplaats” op www.kinrooi.be ingevuld terugbezorgen. Dit is nog volledig vrijblijvend en zonder aankoopverplichting. Deze gegevens zullen gebruikt worden om geïnteresseerde kandidaat-kopers persoonlijk te kunnen bereiken in de latere infocampagne.

Contact info

De stem van de Maaskant

Radio LRM (studio's)
Koning Albertlaan 21
3680 Maaseik

Tel. 089 567 558
Email: studio@lrm.fm

De Goeie Smaak

De Goeie Smaak

Facebook

Facebook Pagelike Widget