Zopas kreeg het stadsbestuur van Bree het goede nieuws dat de subsidies voor de aanleg van fietspaden langs de Maaseikerbaan zijn goedgekeurd. Dit betekent dat, zo gauw als de aannemer wegenbouw en rioleringswerken aangesteld is, de werken van start kunnen gaan.

Vanaf midden februari wordt al gestart met het rooien van de bomen. Daar is de winter immers de meest geschikte periode voor. In deze fase zal de hinder voor het doorgaand verkeer eerder miniem zijn. Vermoedelijk beginnen de eigenlijke rioleringswerken en wegenwerken na het bouwverlof. Ongeveer een jaar na aanvang zou alles klaar moeten zijn.

“We zijn blij dat hiermee weer een belangrijke route veiliger wordt voor onze fietsers!”, aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera.

Contact info

De stem van de Maaskant

Radio LRM (studio's)
Koning Albertlaan 21
3680 Maaseik

Tel. 089 567 558
Email: studio@lrm.fm

De Goeie Smaak

De Goeie Smaak

Facebook