Van donderdag 19 april tot en met donderdag 03 mei organiseert Rode Kruis-Vlaanderen zijn jaarlijkse stickeractie. Ook de vrijwilligers van de Rode Kruisafdelingen Maaseik en Neeroeteren-Opoeteren-Dorne zullen in deze periode postvatten aan grootwarenhuizen en op pleinen om stickers te verkopen aan de bevolking. Zoals voorgaande jaren zal de opbrengst ook nu weer, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, gebruikt worden ten voordele van de bevolking. Misschien niet altijd duidelijk maar daar waar je de sticker koopt, daar komt ook het geld terecht.

De afdeling Neeroeteren-Opoeteren-Dorne overweegt de aanschaf van een AED (Automatisch Externe Defibrillator) welke aan haar lokaal, langs de Ophovenstraat in Neeroeteren, ter beschikking gesteld zal worden van de bevolking om bij een eventueel levensbedreigend hartfalen onmiddellijk te kunnen reageren.

De afdeling Maaseik opteert om met de opbrengst van de stickeractie enkele fietsen (ATB) en een extra AED-toestel aan te kopen zodat tijdens evenementen op uitgestrekt terrein snel en adequaat kan gereageerd worden op hulpverzoeken.

Voor de afbeelding op de stickers wordt vastgehouden aan traditie en dit jaar zal Robbedoes onze felbegeerde sticker sieren. Op de achterzijde van de sticker staat ook nu weer een uniek tombolanummer waarmee je verschillende mooie prijzen kan winnen.

Onze gedreven Rode Kruisvrijwillligers hopen ook dit jaar weer op je steun te kunnen rekenen zodat zij hun activiteiten op diverse terreinen, o.a. organiseren eerstehulpposten op evenementen en sportwedstrijden, geven van eerstehulpopleidingen aan de bevolking, organiseren van zorgactiviteiten,.. op een professionele wijze kunnen blijven uitvoeren.

Gezien de stickerverkoop één van de voornaamste inkomsten voor de plaatselijke afdeling is, roepen we de bevolking op:

‘Koop een sticker voor 5 euro en steun je plaatselijke afdeling’.

 

Contact info

De stem van de Maaskant

Radio LRM (studio's)
Koning Albertlaan 21
3680 Maaseik

Tel. 089 567 558
Email: studio@lrm.fm

De Goeie Smaak

De Goeie Smaak

Facebook