Het stadsbestuur heeft een aanvraag tot proefname van zandmonsters goedgekeurd in het gebied Heerenlaak door Steengoed Projecten bvba.

De stad Maaseik wordt geconfronteerd met een aantal zware financiële uitdagingen.  Daarvoor zijn we, en in het bijzonder Schepen Ann-Sofie Custers, allerlei pistes aan het bekijken die zorgen voor wat extra ontvangsten zonder dat we onze burgers en bedrijven moeten raken.

In dat kader had burgemeester Johan Tollenaere een overleg met “Steengoed”. “Steengoed” heeft voorgesteld een proefname te doen in het ontginningsgebied Heerenlaak om te onderzoeken of dit nog in aanmerking komt voor verdere zandontginning. De verwachting is dat er nog goede zandlagen zitten onder de eerder al uitgehaalde kiezellagen.

Deze proefname zal voornamelijk in het midden van de plas gebeuren, over een periode van maximum twee weken. Er zal geen hinder zijn noch voor de recreatie, noch voor de komende “Race of nations”.

De komende dagen zal er een ponton met een “longreach kraan en knijper” komen om deze proefname uit te voeren. Het opgehaalde zand wordt in een naastliggend schip geladen vanwaar er monsters genomen zullen worden. Na deze monstername wordt het zand elders in de plas teruggestort. Er wordt geen zand uit het gebied afgevoerd. De bekomen monsters worden op de nodige parameters geanalyseerd. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn en Steengoed Projecten de nodige conclusies heeft getrokken, mede op basis van het ontginbaar volume, brengen zij het stadsbestuur op de hoogte.

De stad Maaseik kan dan eventueel beslissen om akkoord te gaan met de ontginning.  In dat geval zal de stad Maaseik ook een belasting invoeren op het ontginnen van die zanden.  Dat zou dan een financiële meevaller zijn.

Contact info

De stem van de Maaskant

Radio LRM (studio's)
Koning Albertlaan 21
3680 Maaseik

Tel. 089 567 558
Email: studio@lrm.fm

De Goeie Smaak

De Goeie Smaak

Facebook

Facebook Pagelike Widget