Op maandag 16 april keurde de Kinrooise gemeenteraad het protocolakkoord bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid goed. Deze akkoordverklaring met de politiezone Carma is noodzakelijk om een grensoverschrijdend en rechtsgeldig kader te hebben in de strijd tegen diverse soorten van criminaliteit. 

Burgemeester Jo Brouns: Op 6 december 2017 vond in het provinciehuis de officiële kick-off plaats van het Limburgse Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum kortweg ARIEC. Dit centrum heeft de opdracht om de Limburgse gemeenten te ondersteunen bij hun aanpak van georganiseerde criminele fenomenen, zoals bijvoorbeeld drugshandel, mensenhandel, illegale prostitutie, georganiseerde hennepteelt, malafide autohandel of witwaspraktijken. Daar waar de illegale onderwereld de legale bovenwereld raakt, kan een gemeente een remmende rol spelen. Alert reageren, vergunningen weigeren of intrekken, panden sluiten, vergunningsaanvragers screenen, voorwaarden opleggen, …: dat kan het voor criminelen moeilijker maken. Maar om zo’n bestuurlijke aanpak te kunnen realiseren over de gemeenten heen, is er meer en meer behoefte aan informatie uit gerechtelijke dossiers of onderzoeken. Om deze informatie op een vlotte en rechtsgeldige manier van politie en parket naar de gemeenten te laten stromen, worden over de hele provincie protocollen uitwisseling van informatie voor bestuurlijke aanpak uitgerold. Deze protocollen worden afgesloten tussen parket, burgemeester en politie, en worden verder ondertekend door de bestuurlijk directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur van de federale politie, de arbeidsauditeur en het Arrondissementeel Informatie- en Expertise Centrum (ARIEC).

Een 15-tal Limburgse gemeenten hebben zich inmiddels geëngageerd om het protocol te ondertekenen, zo ook Kinrooi tijdens de gemeenteraad van 16 april. Op maandag 30 april is er om 14u00 een persmoment in het provinciehuis met daarbij de officiële ondertekening door alle partners. Vervolgens zullen de komende maanden ook duidelijk zichtbare acties op het terrein worden uitgevoerd.

Contact info

De stem van de Maaskant

Radio LRM (studio's)
Koning Albertlaan 21
3680 Maaseik

Tel. 089 567 558
Email: studio@lrm.fm

De Goeie Smaak

De Goeie Smaak

Facebook

Facebook Pagelike Widget