Op maandag 3 september keurde de gemeenteraad de prijzen goed voor de gemeentelijke bouwplaatsen die vanaf 5 september te koop aangeboden worden in een nieuwe verkaveling te Molenbeersel. Eerder dit jaar – tijdens de raad van april – werd het reglement omtrent de verkoopsvoorwaarden al op punt gesteld.

Burgemeester Jo Brouns: Door de ruimtelijke uitvoeringsplannen woonuitbreiding zal de gemeente dit jaar nog werk kunnen maken van een aantal nieuwe gemeentelijke bouwplaatsen in Molenbeersel en later ook in Kessenich. De verkaveling in Molenbeersel is het eerste aan de beurt. Aannemer Willemen infra begon eind augustus al met de voorbereidende werken op het terrein. Nu de gemeenteraad officieel de prijzen van de bouwplaatsen goedkeurde, kan de verkoopprocedure gestart worden. In Molenbeersel gaat het over 25 bouwplaatsen tegenover Villa Pax (zie plan hieronder).

Beknopte verkoopsvoorwaarden
Zonder in detail te willen treden, sommen we enkele verkoopsvoorwaarden op om zo’n gemeentelijke bouwplaats te kunnen kopen:
– Het is een onderhandse verkoop tegen een vooraf vastgestelde prijs.
– Indien er verschillende kandidaten voor dezelfde kavel zijn, zal de toewijzing gebeuren op basis van een puntensysteem waarbij wonen/verblijven in de gemeente, het inkomen, aantal kinderen en inwonende personen, enz… meetellen.
– Kandidaat-kopers moeten minstens vijf jaar in België wonen en mogen geen volle eigenaar zijn van een woning of andere bouwplaats.
– Kopers moeten binnen de drie jaar na aankoop begonnen zijn met de bouw en er binnen de zes jaar wonen.
– De gekochte bouwplaats mag gedurende 20 jaar niet vervreemd worden.

Infobundel en infoavond voor kandidaat-kopers
De afgelopen maanden deed het gemeentebestuur regelmatig een oproep naar kandidaat-geïnteresseerden voor een gemeentelijke bouwplaats. Dat leverde reeds 70 kandidaten op waarvan er 25 specifiek geïnteresseerd zijn voor een kavel in Molenbeersel. Natuurlijk moet nog onderzocht worden als zij allemaal aan de verkoopsvoorwaarden voldoen. Dat kunnen de geïnteresseerden zelf al eens bekijken aan de hand van een uitgebreide infobundel die deze week online komt op www.kinrooi.be. De bundel bevat een plan met alle beschikbare kavels, de prijzen ervan, een overzicht van de voornaamste koopvoorwaarden en bouwvoorschriften. De laatste pagina van de bundel is de officiële en enige inschrijfstrook om zich aan te melden.

Geïnteresseerde kandidaten zijn bovendien welkom tijdens de infoavond over de bouwplaatsen in Molenbeersel. Die zal op woensdag 19 september om 19u30 plaatsvinden in het gemeentehuis. Kandidaat-kopers kunnen zich die avond ook ter plaatse inschrijven voor een bouwplaats. Wie iets langer bedenktijd nodig heeft, moet er wel rekening mee houden dat de inschrijving voor een kavel dient te gebeuren voor 21 oktober 2018. Daarna gaan de gemeentelijke diensten alle aanvragen bekijken en krijgen zij die zich officieel kandidaat stelden feedback over hun aanvraag. Als er een kavel te koop aangeboden wordt, is het de bedoeling dat er nog in 2018 een verkoopsbelofte afgesloten wordt.

 

Contact info

De stem van de Maaskant

Radio LRM (studio's)
Koning Albertlaan 21
3680 Maaseik

Tel. 089 567 558
Email: studio@lrm.fm

De Goeie Smaak

De Goeie Smaak

Facebook

Facebook Pagelike Widget