De gemeenteraad van Maaseik komt op maandag 27 april bij elkaar. Deze keer niet in de raadszaal in het vroegere Minderbroedersklooster, maar elk raadslid neemt deel aan de vergadering van thuis uit. De pers en publiek zullen de zitting live kunnen volgen op www.maaseik.be of op facebook ‘3680 Maaseik’. “Ook in crisistijd blijft de stad Maaseik volledig in functie en garanderen we de democratische rechten van elk raadslid”, zegt burgemeester Johan Tollenaere.

De gemeenteraad van Maaseik vergadert elke maand. De vergadering van maart werd opgeschort om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor de vergadering in april werd ervoor gekozen om deze – ondanks de nog geldende coronamaatregelen – toch te organiseren, zij het niet via de gebruikelijke weg in de raadszaal van de stad Maaseik.

“Een fysieke gemeenteraad laten plaatsvinden is nog niet aangeraden. Maar gelukkig zijn er vandaag de dag voldoende digitale toepassingen die ons de kans geven om te vergaderen”, zegt burgemeester Tollenaere.

Concreet betekent dit dat de gemeenteraadsleden op maandag 27 april gebruik maken van de Microsoftapplicatie Teams. Medewerkers van de stad Maaseik zijn momenteel bezig met de voorbereidingen. “We voorzien extra ondersteuning voor wie problemen ondervindt. Het is immers cruciaal dat alle raadsleden kunnen deelnemen”, zegt de burgemeester.

Het publiek en de pers kunnen de zitting meevolgen op www.maaseik.be of op de facebookpagina van het stadsbestuur (3680 Maaseik). Op de avond van de gemeenteraad zal iedereen de juiste link kunnen vinden via de website van de stad.

Contact info

De stem van de Maaskant

Radio LRM (studio's)
Koning Albertlaan 21
3680 Maaseik

Tel. 089 567 558
Email: studio@lrm.fm

De Goeie Smaak

De Goeie Smaak

Facebook

Facebook Pagelike Widget