Op 18 september start aannemer Driessen uit Overpelt met de werken voor de nieuwbouw van de technische dienst naast het huidige gemeentehuis in Kinrooi. Vanaf dan worden bezoekers vriendelijk gevraagd om de parking aan de achterzijde van het gemeentehuis te gebruiken en om ook langs de achterdeur het gemeentehuis te bezoeken.

Burgemeester Jo Brouns:  Eind augustus was de technische dienst druk in de weer om een groot gedeelte van de beplanting aan de achterzijde van het gemeentehuis te verwijderen. Daar moet op termijn de personeelsingang voor de technische dienst komen. Met de werken die eerstdaags beginnen, moest het terrein vrijgemaakt worden.  Op 22 augustus vond een eerste coördinatievergadering plaats waarbij alle betrokken partijen het project overliepen. De voornaamste en meest ingrijpende wijziging tijdens de werken zal de gewijzigde toegang voor onze bezoekers zijn.

Schepen van de technische dienst Jos Vandewal:  De nieuwbouw van de technische dienst wordt tegen het huidige gemeentehuis aan gebouwd.  Om die reden zal de hoofdingang van het gemeentehuis volledig afgesloten worden. Vanaf 18 september zullen dus de bezoekers enkel via de achterdeur het gemeentehuis kunnen bereiken. Voor hun gemak zullen we dan van de personeelsparking aan de achterzijde van het gemeentehuis, te bereiken via de Manestraat, tijdelijk de publieksparking maken. Op die manier kunnen de bezoekers dichtbij de tijdelijke (achter)ingang parkeren. Het personeel zal tijdens de werken de wagen aan de voorzijde van het gebouw, de oorspronkelijke publieksparking, zetten en via een voetpad rond het gemeentehuis de achteringang kunnen bereiken want dat wordt de enige ingang naar het gemeentehuis gedurende ongeveer een jaar.

Werf klaar vòòr bouwverlof 2018

 Als alles naar wens verloopt, zal de werf van de nieuwbouw klaar zijn tegen het bouwverlof van 2018. Dan dienen wel de eigen afwerkingswerken nog te gebeuren.  Aan de hand van  een uitgebreide studie werden de exacte noden en behoeften bepaald voor het nieuwe gebouw van de technische dienst. Het gaat om een totale oppervlakte van 7000 vierkante meter waar de afdeling Ruimte – de technische dienst en de dienst grondgebiedzaken – gehuisvest zal worden.

Terreinafbakening, inplantingen burelen en werkplaatsen, afspuitinstallatie en tankstation, autoparking personeel, overdekte fietsparking personeel, auto- en fietsparking bezoekers, aanvoer- en afvoerwegen, stockeerplaatsen grond- en wegenismaterialen, tijdelijke opslagplaatsen eigen afval groen-grofvuil-ijzer, bufferbekken, enz… : het is allemaal opgenomen in het ontwerp.

Naast het ontwerp van een nieuw administratief gedeelte (laagbouw) voor de administratie komt er ook een werkloods, een magazijn, diverse opslag- en herstellingswerkplaatsen (metaal, hout, signalisatie en onderhoud). Een vergaderruimte, een refter, kleedkamers, toilet- en doucheruimten zijn tevens voorzien in het nieuwe gebouw.

 

Contact info

De stem van de Maaskant

Radio LRM (studio's)
Koning Albertlaan 21
3680 Maaseik

Tel. 089 567 558
Email: studio@lrm.fm

De Goeie Smaak

De Goeie Smaak

Facebook